АУТСОРСИНГ З ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

ПРОПОНУЄТЬСЯ АУТСОРСИНГ З ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ:

1. Консультації з питань пожежної безпеки.

2. Розробка документів щодо забезпечення пожежної безпеки:

• наказів про призначення осіб, відповідальних за протипожежний стан, встановлення протипожежного режиму і т.д.;

• інструкцій про заходи пожежної безпеки, дій персоналу з безпечної евакуації людей тощо;

• журналів обліку;

• декларації пожежної безпеки (більш детальний орієнтовний перелік документів які мають бути на підприємстві можливо подивитись у розділі "Документи з пожежної безпеки").

3. Організація проведення протипожежних інструктажів (вступний, повторний, позаплановий, цільовий) з працівниками.

4. Організація навчання за програмами пожежно-технічного мінімуму газоелектрозварювальників, електриків, робітників, що здійснюють пожежонебезпечні роботи, інших категорій працівників, діяльність яких потребує більш глибоких знань з питань пожежної безпеки та навичок на випадок виникнення пожежі.

5. Розробка, коригування планів евакуації на випадок виникнення пожежі.

6. Забезпечення території, будинків, приміщень знаками безпеки, інформаційними стендами, плакатами по пожежній безпеці.

7. Проведення практичних тренувань з евакуації людей на випадок пожежі.

8. Проведення пожежно-технічного обстеження об'єкта на відповідність норм законодавства у галузі забезпечення пожежної безпеки. Підготовка рекомендацій для усунення недоліків.

9. Забезпечення об'єкта системами та засобами протипожежного захисту (система пожежної сигналізації, система керування евакуюванням, автоматичні системи пожежогасіння, внутрішній протипожежний водопровід, системи протидимного захисту, вогнезахист, система блискавкозахисту тощо). Розробка проектної документації з влаштування систем протипожежного захисту. Монтаж, контроль над їх екплуатацією, підтриманням експлуатаційної придатності (технічне обслуговування).

10. Аналіз приписів наглядових органів, консультації з усунення, в тому числі з оптимізації виконання пунктів припису. Участь від імені підприємства під час проведення перевірки. Представлення інтересів підприємства в ДСНС.

11. Визначення нормативної кількості первинних засобів пожежогасіння, проведення їх огляду, організація технічного обслуговування, підготовка експлуатаційних документів.

12. Визначення категорії будівель, приміщень та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою.

13. Розгляд проектно-кошторисної документації на відповідність нормам і правилам пожежної безпеки в період будівництва, реконструкції, технічного переоснащення, введення в експлуатацію будівель і споруд з оформленням рекомендацій.

14. Оптимізація витрат.