РОЗРАХУНОК НЕОБХІДНОЇ КІЛЬКОСТІ ВОГНЕГАСНИКІВ

Вибір типу та розрахунок необхідної кількості вогнегасників виконується згідно вимог НАПБ Б.01.008-2014 «Правила експлуатації та типові норми належності вогнегасників», НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні» в залежності від призначення приміщення, розміру, категорії за вибухопожежною та пожежною небезпекою, класу очікуваної пожежної та інших умов. Необхідну кількість вогнегасників визначають окремо для кожного поверху та приміщення.

 

Категорію приміщення за вибухопожежною та пожежною небезпекою визначають відповідно до ДСТУ Б В.1.1-36:2016 «Визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою», а клас можливої пожежі відповідно до ДСТУ EN 2:2014 «Класифікація пожеж».

ПРИКЛАД РОЗРАХУНКУ ВОГНЕГАСНИКІВ ДЛЯ ОФІСУ

Офіс приватної фірми розміщується в 2-х поверховій будівлі. На кожному поверсі загальною площею 240 м.кв. планувально розташовано коридор довжиною 20 м. та 8 офісних приміщень площею 20 м.кв. кожне з компьютерами.

 

Згідно НАПБ Б.01.008-2014 на кожному поверсі будівлі потрібно передбачити не менше двох переносних вогнегасники (порошкові, водопінні або водяні) з масою заряду вогнегасної речовини 5 кг і більше. Крім того, слід передбачити по одному вуглекислотному вогнегаснику з величиною заряду вогнегасної речовини 3 кг і більше на 20 кв.м площі підлоги офісних приміщень.

 

Для захисту вибираємо переносні порошкові вогнегасники ВП-5 та вуглекислотні вогнегасники ВВК-3,5. Це найпоширеніші вогнегасники на ринку України. Порошковим вогнегасником можливо успішно гасити майже всі класи пожеж. Застосування вуглекислотних вогнегасників в приміщеннях з електронним обладнанням, компьютерами та оргтехнікою не призведе під час гасіння до псування такого обладнання.

 

Відстань між місцями розташування вогнегасників для громадських будівель повинна становити не більше 20 м. Таким чином у коридорі поверху встановлюємо 2 порошкових вогнегасники ВП-5, крім того передбачаємо 8 вогнегасників типу ВВК-3,5 у офісних приміщеннях в яких розташовані компьютери, тобто по одному вогнегаснику у кожному з 8 офісних приміщень на одному поверсі. Так загальна кількість вогнегасників для будівлі складає: ВП-5 – 4 шт, ВВК-3,5 – 16 шт.

ПРИКЛАД РОЗРАХУНКУ ВОГНЕГАСНИКІВ ДЛЯ СКЛАДУ

Склад легкозаймистих речовин розмірами 15x10 м має загальну площу 250 м.кв. Категорія приміщення складу — Б, а клас можливої пожежі — В.

 

Враховуючи наявність великої кількості легкозаймистих речовин, а відтак значний розмір осередку можливої пожежі, доцільно встановити для захисту приміщення за Додатоком 4 НАПБ Б.01.008-2014 пересувний порошковий вогнегасник ВП-50 місткістю 50 л. При цьому, оскільки в складі не передбачається постійна присутність людей, цей пересувний вогнегасник слід встановити ззовні біля вхідних дверей складу, не порушуючи вимогу стосовно того, що відстань між місцями розташування вогнегасників для приміщень категорій Б за вибухопожежною та пожежною небезпекою не повинна перевищувати 15 м.