ДОКУМЕНТИ З ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

ОСНОВНІ ДОКУМЕНТИ З ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ НА ПІДПРИЄМСТВІ:

- зареєстрована декларація відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки. Декларація потрібна не всім суб'єктам господарювання. Без неї провадити діяльність можуть орендарі нерухомості, якщо декларацію на об'єкт нерухомості зареєстровано власником об'єкта нерухомості. Також декларацію не подають на використання торговельних місць, кіосків і контейнерів, якщо їх розміщено на ринку відповідно до схеми, погодженої з органом державного пожежного нагляду, а також на використання об'єктів, що в установленому законодавством порядку приймаються в експлуатацію після завершення будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту;

 

- наказ про призначення осіб, відповідальних за пожежну безпеку. В такому наказі визначають обов'язки посадовців щодо забезпечення пожежної безпеки, призначають відповідальних за пожежну безпеку окремих будівель, споруд, приміщень, дільниць, технологічного та інженерного устаткування, а також за утримання й експлуатацію засобів протипожежного захисту. Водночас такі обов'язки потрібно продублювати в посадових інструкціях обраних осіб;

 

- наказ (інструкція) щодо встановлення протипожежного режиму на об'єкті. У ньому прописують порядок утримання шляхів евакуації, визначають спеціальні місця для куріння, порядок організації експлуатації та обслуговування наявних засобів протипожежного захисту, дії в разі виникнення пожежі тощо;

 

- наказ про затвердження інструкції про заходи пожежної безпеки. Таку інструкцію розробляють і затверджують для кожного приміщення об'єкта. Тут зазначають категорію приміщення з вибухопожежної та пожежної небезпеки (для виробничих приміщень, складів), заходи пожежної безпеки під час роботи на технологічних установках та апаратах, які мають підвищену пожежну небезпеку тощо;

 

- документація щодо проведення протипожежних інструктажів працівників та навчання працівників і посадовців суб'єкта господарювання. Наприклад, положення про проведення протипожежних інструктажів на підприємстві, програми протипожежних інструктажів, журнал реєстрації інструктажів із питань пожежної безпеки тощо. До речі, ці правила можна прописати в наказі щодо встановлення протипожежного режиму на об'єкті;

 

- інструкція для працівників охорони (сторожів, вахтерів, вартових). Тут прописують обов'язки працівників за дотриманням протипожежного режиму, огляду території і приміщень, порядок дій у разі виявлення пожежі, спрацювання систем протипожежного захисту, а також перелічують посадових осіб об'єкта, яких працівники охорони повинні викликати в нічний час у разі пожежі.

 

Якщо суб'єкт господарювання належить до об'єктів із масовим перебуванням людей — він повинен мати також розроблені та вивішені плани (схеми) евакуації людей на випадок пожежі. Це правило поширюється на об'єкти з постійним або тимчасовим перебуванням на них 100 і більше осіб або таких, що мають хоча б одне окреме приміщення із одночасним перебуванням 50 і більше осіб, у будинках і спорудах (окрім житлових будинків), котрі мають два поверхи і більше, у разі одночасного перебування на поверсі більше 25 осіб, а для одноповерхових — більше 50 осіб.

 

Якщо на об'єкті постійно або тимчасово перебуває 100 і більше осіб чи є хоча б одне окреме приміщення з одночасним перебуванням 50 і більше осіб, які є навчальними (у т.ч. дошкільними) закладами, закладами охорони здоров'я із стаціонаром, будинками для людей похилого віку та інвалідів, санаторіями й закладами відпочинку, розважальними, культурно-освітніми та видовищними закладами, критими спортивними будинками й спорудами, готелями, мотелями, кемпінгами, торговельними підприємствами та іншими аналогічними за призначенням об'єктами з масовим перебуванням людей, потрібна затверджена інструкція, яка визначає дії персоналу щодо забезпечення безпечної та швидкої евакуації людей.