ВИМОГИ ДО ПЛАНУ ЕВАКУАЦІЇ

При розробці плану (схеми) евакуації людей на випадок пожежі рекомендується використовувати вимоги стандартів ДСТУ ISO 23601:2019 «Ідентифікація безпечності. Знаки на планах евакуації» та ДСТУ ISO 7010:2019 «Графічні символи. Кольори та знаки безпеки», що діють в Україні з 01 липня 2020 року.

 

Ці національні стандарти застосовуються на добровільній основі. Вони впроваджують в Україні актуальні вимоги міжнародних стандартів відносно вимог викладених у раніше діючих документах.

 

ДСТУ ISO 23601:2019 встановлює принципи проектування та вимоги щодо виконання планів евакуації. Умовні позначення (знаки безпеки) на планах евакуації (позначення вогнегасника, пожежного кран-комплекту, телефону, пристроїв ручного вмикання системи пожежної сигналізації та інші) виконуються згідно з ДСТУ ISO 7010:2019.

 

При визначенні шляхів евакуювання людей необхідно дотримуватися вимог: ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва», ДБН В.2.2-9:2018 «Громадські будинки та споруди», ДБН В.2.2-28:2010 «Будинки адміністративного та побутового призначення», СНиП 2.09.02-85* «Производственные здания», ДБН В.2.2-43:2021 «Складські будівлі», ДБН В.2.2-42:2021 «Споруди холодильників», ДБН В.2.3-15:2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів», інших будівельних норм за видами будинків та споруд. Доцільно спиратися на розрахунок часу евакуації (якщо такий виконувався) де зазначені маршрути евакуації будівлі.

ДСТУ ISO 23601:2019

ДСТУ EN ISO 7010:2019

ДБН В.1.1-7:2016

ДБН  В.2.2-9:2018

Зміна №1 ДБН В.2.2-9:2018

СНиП 2.09.02-85*

ДБН В.2.2-43:2021

ДБН В.2.3-15:2007

Зміна №2 ДБН В.2.3-15:2007

Зміна №3 ДБН  В.2.3-15:2007

ДБН В.2.2-42:2021

ДБН В.2.2-28:2010