ВИМОГИ ДО ПЛАНУ ЕВАКУАЦІЇ

При розробці плану (схеми) евакуації людей на випадок пожежі можливо використовувати вимоги стандарту ДСТУ ISO 23601:2019 «Ідентифікація безпечності. Знаки на планах евакуації». Стандарт встановлює принципи проектування та вимоги до виконання планів евакуації. Він застосовується на добровільній основі та впроваджує актуальні вимоги міжнародних стандартів відносно вимог викладених у раніше діючих документах. Приклад такого плану розміщено нижче під текстом.

 

ДСТУ 7313:2013 «Знаки безпеки та системи евакуаційні фотолюмінесцентні. Загальні вимоги та методи» поширюється на фотолюмінесцентні плани евакуації. Проте згаданий вище ДСТУ ISO 23601:2019 також передбачає виконання планів евакуації з фосфоросцентного матеріалу.

 

Умовні позначення (знаки безпеки) на планах евакуації (позначення вогнегасника, пожежного кран-комплекту, телефону, пристрою ручного вмикання системи пожежної сигналізації тощо) виконуються згідно ДСТУ ISO 7010:2019 «Графічні символи. Кольори та знаки безпеки».

 

При визначенні шляхів евакуювання людей необхідно дотримуватися вимог ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва», ДБН В.2.2-9:2018 «Громадські будинки та споруди», ДБН В.2.2-28:2010 «Будинки адміністративного та побутового призначення», СНиП 2.09.02-85* «Производственные здания», ДБН В.2.2-43:2021 «Складські будівлі», ДБН В.2.2-42:2021 «Споруди холодильників», ДБН В.2.3-15:2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів», інших будівельних норм за видами будинків та споруд. Доцільно спиратися на розрахунок часу евакуації (якщо такий виконувався) де зазначені маршрути евакуації будівлі.

Знаки на плані евакуації
ДСТУ ISO 23601:2019

ДСТУ ISO 23601:2019

ДСТУ EN ISO 7010:2019

ДБН В.1.1-7:2016

ДБН  В.2.2-9:2018

Зміна №1 ДБН В.2.2-9:2018

СНиП 2.09.02-85*

ДБН В.2.2-43:2021

ДБН В.2.3-15:2007

Зміна №2 ДБН В.2.3-15:2007

Зміна №3 ДБН  В.2.3-15:2007

ДСТУ 7313:2013

ДБН В.2.2-28:2010