ОБОВ'ЯЗКИ ВІДПОВІДАЛЬНОГО ЗА ПОЖЕЖНУ БЕЗПЕКУ

Згідно Кодексу цивільного захисту та Правил пожежної безпеки керівник несе повну адміністративну та кримінальну відповідальність за організацію та підтримання протипожежного режиму на підприємстві.

 

Керівник в свою чергу може делегувати частину своїх обов’язків і повноважень спеціально призначеному наказом співробітнику. У більшості випадків призначається одна відповідальна посадова особа в цілому за пожежну безпеку, але можуть також призначатися відповідальні в окремих приміщеннях, будівлях, відділах, структурних підрозділах тощо.

 

Призначений співробітник приступає до виконання своїх обов’язків на підставі наказу. В приміщеннях повинна бути розташована інформація з прізвищем, ім’ям, по батькові особи відповідальної за пожежну безпеку. Перелік обов’язків щодо забезпечення протипожежного режиму на об’єкті вказується в посадових інструкціях, положеннях і наказах.

 

Відповідальна особа повинна пройти навчання з питань пожежної безпеки, а в подальшому проходити перевірку знань не рідше ніж один раз на три роки.

 

До кола обов’язків особи, відповідальної за пожежну безпеку входять:

- розробка та ведення документації - наказів, інструкцій, журналів, планів евакуації тощо;

- організація навчання, проведення інструктажів;

- матеріально-технічне забезпечення підприємства первинними засобами пожежогасіння, інформаційним матеріалом, знаками пожежної безпеки та іншими;

- технічне обслуговування вогнегасників, систем протипожежного захисту;

- забезпечення технічної справності протипожежного обладнання, інструментів та спеціального інвентарю;

- періодичні перевірки стану протипожежного захисту об’єкта;

- здача звітності до контролюючих органів, участь у здійсненні планових та позапланових перевірок;

- організація безпечної евакуації співробітників і персоналу у випадку виникнення пожежі, спасіння матеріальних цінностей, організація гасіння.