ПЕРВИННІ ЗАСОБИ ПОЖЕЖОГАСІННЯ

Первинні засоби пожежогасіння призначені для ліквідації невеликих осередків пожежі, а також для гасіння пожежі у початковій стадії розвитку силами персоналу об'єкта до прибуття підрозділів пожежної охорони.

 

Відповідно до ДСТУ 2272:2006 «Пожежна безпека. Терміни та визначення основних понять» первинний засіб пожежогасіння - це технічний засіб, речовина, матеріал або їх комплекс, придатний до використовування людиною для локалізування і (або) ліквідування пожежі на її початковій стадії.

 

До первинних засобів пожежогасіння належать вогнегасники, пожежні кран-комплекти, пожежний інвентар (покривала з негорючого теплоізолювального полотна або повсті, ящики з піском, бочки з водою, пожежні відра, совкові лопати) та переносний пожежний інструмент (гаки, ломи, сокири тощо).

 

Основним нормативним документом, який регулює необхідність забезпечення об'єкту первинними засобами пожежогасіння є Правила пожежної безпеки в Україні.

 

Поряд з Правилами пожежної безпеки діють Правила експлуатації та типові норми належності вогнегасників. В процесі розрахунку вогнегасників потрібно користуватися положеннями цих двох документів.

 

Бочки з водою з метою пожежогасіння встановлюються у виробничих, складських та інших приміщеннях, спорудах у разі відсутності внутрішнього протипожежного водогону та за наявності горючих матеріалів, а також на території об’єктів, індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків. Їх кількість у приміщеннях повинна визначатися з розрахунку одна бочка на 250-300 м.кв. захищуваної площі. Такі бочки повинні мати місткість не менше ніж 0,2 м.куб. та бути укомплектовані пожежним відром місткістю не менше ніж 8 л.

 

Протипожежні покривала, виготовлені з негорючого теплоізоляційного полотна, грубововняної тканини або повсті, повинні мати розмір не менш як 1x1 м. Вони призначені для гасіння невеликих осередків пожеж у разі займання речовин, горіння яких не може відбуватись без доступу повітря. У місцях застосування та зберігання легкозаймистих речовин та горюч их речовин розміри покривал збільшуються до 2x1,5 м та 2x2 м.

 

Ящики для піску повинні мати місткість 0,5, 1,0 або 3,0 м.куб. та бути укомплектовані совковою лопатою. Ящики для піску, які є елементом конструкції пожежного стенда, повинні мати місткість не менше ніж 0,1 м.куб. Конструкція ящика повинна забезпечувати зручність діставання піску та виключати потрапляння сміття й атмосферних опадів.

 

Найчастіше як первинні засоби пожежогасіння використовують вогнегасники. Залежно від речовин, що входять до заряду вогнегасників, останні поділяються на такі основні типи: порошкові, вуглекислотні, водяні, водопінні. Вогнегасники випускаються двох видів: переносні та пересувні. Переносні вогнегасники важать не більше 20 кг. Пересувні вогнегасники обладнані колесами, маса спорядженого пересувного вогнегасника не перевищує 450 кг.

 

Під час вибору типу та необхідної кількості первинних засобів пожежогасіння для оснащення об’єкта слід враховувати фізико-хімічні та пожежонебезпечні властивості горючих речовин, характер їх взаємодії з вогнегасними речовинами, а також площу приміщень, будинків і споруд.

 

Необхідна кількість первинних засобів пожежогасіння повинна визначатися окремо для кожного поверху та приміщення.

 

Якщо в одному приміщенні знаходяться кілька різних за пожежною небезпекою виробництв, не відділених одне від одного протипожежними стінами, то всі ці приміщення повинні забезпечуватись вогнегасниками, пожежним інвентарем та іншими видами засобів пожежогасіння за нормами найбільш небезпечного виробництва.