ПРОТИПОЖЕЖНИЙ ІНСТРУКТАЖ

Інструктаж з пожежної безпеки передбачений вимогами законодавства. Зокрема, організацію інструктажів регламентують:

- Кодекс цивільного захисту;

- Правила пожежної безпеки в Україні, затверджені наказом 30.12.2014 № 1417 Міністерства внутрішніх справ України.

 

Види інструктажів з пожежної безпеки, а також порядок організації та проведення, встановлено постановою КМУ від 26.06.2013 № 444 «Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях» та Наказом МВС України від 05.12.2019 № 1021 «Про затвердження Порядку затвердження програм навчання та інструктажів з питань пожежної безпеки, організації та контролю за їх виконанням».

 

Отож вже працюючі або нові працівники повинні обов'язково проходити протипожежні інструктажі. За призначенням і часом проведення вони поділяються на кілька видів. Вступний - проводиться з усіма новими працівниками, практикантами і прибулими у відрядження. Первинний - безпосередньо на робочому місці перед початком роботи для всіх новоприйнятих, переведених з інших структурних підрозділів й виробничих дільниць, практикантів. Повторний - на робочому місці з усіма працівниками не менш як раз на рік. Позаплановий - у разі введення в дію нових нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки; змін чи доповнень до них; модернізації виробництва, технологічного процесу, застосування нового пожежонебезпечного устаткування; на вимогу посадових осіб ДСНС або її територіальних органів, якщо виявлено незадовільне знання працівниками правил, невміння діяти у разі пожежі та користуватися первинними засобами пожежогасіння. Цільовий інструктаж проводять з працівниками перед виконанням ними разових (тимчасових) пожежонебезпечних робіт, у разі ліквідації аварій чи стихійних лих.

 

Первинний, повторний, позаплановий та цільовий протипожежні інструктажі проводять безпосередньо керівники або відповідальні особи за протипожежний стан підприємства, установи, організації, керівники робіт (начальник виробництва, цеху, дільниці тощо), які попередньо пройшли навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки і та на яких наказом по підприємству покладено ці обов'язки. Перші три види завершуються перевіркою знань. Її здійснює особа, яка проводила інструктаж. Про проведення всіх видів інструктажів, крім цільового, у спеціальних журналах роблять записи (окремо від інструктажів з питань охорони праці) з підписами проінструктованих осіб і тих, хто їх проводив. Запис про проведення цільового інструктажу фіксують у документі, що дозволяє виконання робіт (наряд-допуск). Форми програм, посвідчень і журналів з реєстрації інструктажів міститься в додатках до вказаного вище Порядку затвердження програм навчання та інструктажів з питань пожежної безпеки, організації та контролю за їх виконанням».